Zapraszamy na bezpłatne szkolenie komputerowe "Czytnik książek elektronicznych".
Szkolenie będzie składało się z dwóch spotkań (po półtorej godziny każde), na których kursanci nauczą się jak używać czytnika elektronicznej książek PocketBook oraz poznają bazę książek Legimi.


Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:
- podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
- ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie,
- konto pocztowe, na które potrafią się zalogować,
- własne słuchawki (opcjonalnie),
- wiek 50+.

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie,
ul. Rajska 1, I piętro, sala 155 (I piętro)

Terminy:
I grupa: (piątki) 7 i 14 czerwca 2019 r., godz. 12.00-13.30

Formularz zapisu>>>

II grupa: (piątki) 7 i 14 czerwca 2019 r., godz. 13.45-15.15

Formularz zapisu>>>

Prowadzące: Katarzyna Szczurek, Marzena Micek, Kamila Gorzkiewicz (pracownicy WBP w Krakowie)


Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie uczestnika z listy. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.