Wyjątkowa okazja!

Sekcja Krajoznawcza "Szkoły @ktywnego Seniora-S@S" zaprasza do udziału w zwiedzaniu z przewodnikiem Izby Pamięci i sal ćwiczeniowych Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie.

 

Rys historyczny:

W drugiej połowie roku 1866, wzorując się na powstałym wcześniej „Sokole” czeskim, utworzone zostało we Lwowie Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ”. Pomimo trudnych warunków, szczególnie w zaborze rosyjskim, ruch sokoli rozwijał się bardzo dynamicznie i w okresie przed I wojną światową powstało kilkadziesiąt okręgów i kilkaset gniazd zrzeszających kilkadziesiąt tysięcy członków, a w okresie międzywojennym działało około tysiąca gniazd sokolich w okręgach zgrupowanych w sześciu dzielnicach.
Pełna reaktywacja krakowskiego „Sokoła” nastąpiła dopiero w roku 1989, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Powstała sekcja tenisa ziemnego, kung-fu, narciarska i żeglarska. Dziala również „Zwarta Brać Sokoła”. Jest to grupa aktywnych seniorów, którzy od wielu lat spotykają się na zajęciach z gimnastyki (niedawno grupa ta obchodziła Jubileusz 20- lecia istnienia; założycielką była druhna Halina Brzezińska).

Uczestnicy wycieczki zostaną oprowadzeni przez przewodnika po Izbie Pamięci. Zobaczą również sale ćwiczeniowe, udostępniane młodzieży i seniorom na zajęcia gimnastyczne.

Termin: 4 kwietnia 2019 r. (czwartek), godzina 11.00 -12.00
Miejsce spotkania: ul. Marszałka J. Piłsudskiego 27, 31-111 Kraków

OPŁATY: bezpłatne

Obowiązują zapisy poprzez FORMULARZ>>>

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Pierwszeństwo mają członkowie Sekcji Krajoznawczej S@S
UWAGA: Zgłoszenia osób zapisujących się, a później bez usprawiedliwienia niebiorących udziału w wycieczce, będą przy kolejnych wyjściach pomijane.

INFORMACJA: Dział Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie, tel. 12 37 52 238