Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w badaniu prowadzonym przez Wydział Humanistyczny AGH (Socjologia) na  temat obecności osób starszych w świecie nowych technologii, używania Internetu oraz urządzeń ICT (komputer, telefon, smartfon).

Badanie zostało podzielone na dwa etapy:
1)    Ankieta (prosimy o wypełnienie do 18 marca 2019)
2)    Wywiad pogłębiony (tylko dla chętnych, którzy w ankiecie podadzą swój numer telefonu)

Badanie jest poufne, prowadzone wyłącznie w celach naukowych. Wyniki ankiety zostaną wykorzystane w pracy magisterskiej pt. „Cyfryzacja życia osób starszych”.

Wypełnienie ankiety trwa kilka minut. Dziękujemy za jej wypełnienie.

ANKIETA>>>