Sekcja Krajoznawcza "Szkoły @ktywnego Seniora-S@S" kontynuuje cykl wycieczek „szlakiem krakowskich aptek”. Zaprasza do udziału w lekcji muzealnej w Aptece pod Orłem, mieszczącej się na terenie dawnego getta i upamiętniającej Holokaust krakowskich Żydów oraz postać Tadeusza Pankiewicza, jedynego Polaka mieszkającego na tym terenie w czasie okupacji, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

Apteka liczy sobie niemal sto lat.

Od 1909 r. jej właścicielem był Józef Pankiewicz, a po nim jego syn Tadeusz, który prowadził ją od 1933 r.
Od 1944 roku Apteka stała się miejscem spotkań żydowskich intelektualistów, naukowców i artystów przebywających w getcie. Była ambasadą udzielającą schronienia w czasie deportacji, przekazując wiadomości czy pakunki na zewnątrz i wewnątrz getta.

Apteka pod Orłem prowadzona jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

Termin: 21 marca 2019 r. (czwartek), godzina 11.00 -13.00
Miejsce spotkania: Apteka pod Orłem (Plac Boh.Getta 18, Kraków)

OPŁATY:
Koszt udziału: ok. 5zł/osoba (lekcja muzealna; cena uzależniona od ilości uczestników)

Obowiązują zapisy poprzez LISTA REZERWOWA>>>

LICZBA MIEJSC OGRANICZONA! Pierwszeństwo mają członkowie Sekcji Krajoznawczej S@S
UWAGA: Zgłoszenia osób zapisujących się, a później bez usprawiedliwienia niebiorących udziału w wycieczce, będą przy kolejnych wyjściach pomijane.

INFORMACJA: Dział Edukacji, Nauki i Badań WBP w Krakowie, tel. 12 37 52 238