13 listopada 2019 miało miejsce ciekawe wydarzenie. Ponad 150 osób – reprezentantów podlaskich rad seniorów, liderów organizacji pozarządowych, stowarzyszeń działających na rzecz seniorów, przedstawicieli samorządu i uczelni wyższych – spotkało się w Białymstoku na dorocznym Forum Aktywności Osób Starszych, które odbywa się od roku 2015.Celem Forum jest wymiana wiedzy i doświadczeń środowisk senioralnych regionu.

Zaproszeni przedstawiciele różnych organizacji, rad seniorów i instytucji działających na rzecz osób starszych przedstawili interesujące sposoby  pobudzania do aktywności edukacyjnej lokalnej społeczności. Był też czas na rozmowę, podjęcie współpracy.

Wśród zaproszonych prelegentów była dr Maria Jedlińska, koordynator "Szkoły @ktywnego Seniora".

Interesującym podsumowaniem spotkania była debata oksfordzka z tezą  „Aktywność seniorów zmienia środowiska lokalne”, którą  prowadziła Bożena Bednarek (Stowarzyszenie "Szukamy Polski" i Podlaska Redakcja Seniora).

Podczas Forum ogłoszono również wyniki konkursu fotograficznego dla seniorów „Podlaskie Ślady – człowiek, miejsce, kultura” oraz wręczono laureatom nagrody. Ich prace można było podziwiać w foyer sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego.

Nad całością czuwała Jolanta Wołągiewicz, Przewodnicząca Rady Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego (Stowarzyszenie "Szukamy Polski" i "Podlascy Seniorzy").

Na Forum byli obecni wicemarszałkowie Marek Olbryś i Stanisław Derehajło.

Wydarzenie uświadomiło zebranym, jak dużym potencjałem dysponują Podlascy Seniorzy. Gratulujemy kreatywności!

Organizatorem wydarzenia była Rada Seniorów przy Marszałku Województwa Podlaskiego, Stowarzyszenie Szukamy Polski oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

 

GALERIA ZDJĘĆ z FORUM >>>

Polskie Radio Białystok>>>

podlaskisenior.pl>>>