6 grudnia 2018 roku rozpoczęły się spotkania zatytułowane „Jak napisać autobiografię? To nie jest trudne”, prowadzone przez dziennikarza, reportażystę, pisarza – Jacka Walocha.

Jest to cykl bezpłatnych warsztatów kreatywnego pisania ego-dokumentu (autobiografia, wspomnienia, pamiętnik, list, dziennik podróży).

Uczestnicy samodzielnie przygotowują fragmenty autobiografii w wybranej i omówionej wcześniej formie literackiej (biografia, wspomnienie, pamiętnik, etc.).

Każde spotkanie składa się z trzech części:
I. Wykład (ok. 0,5 godziny) przygotowujący do następujących po nim ćwiczeń.
II. Omówienie zadanej „pracy domowej” (od drugiego spotkania).
III. Ćwiczenia praktyczne: tworzenie tekstu wg zaproponowanego wzorca z użyciem „kart pracy”, dyskusja, praca w małych grupach.

PROGRAM ZAJĘĆ:

6 grudnia 2018:
•    Wzajemne poznanie się i konsolidacja grupy słuchaczy. Charakterystyka gatunków literackich (autobiografia, biografia, wspomnienia, pamiętniki, kronika rodzinna i in.). Dyskusja o sensie samodzielnego pisania dzieła egodokumentalnego i próba określenia jego przyszłych czytelników.
•    Wskazanie metod zbierania materiałów archiwalnych niezbędnych do podjęcia pisania.
•    Wspólna praca nad tworzeniem własnych, podręcznych „zasobników leksykalnych” do opisywania wyglądu zewnętrznego, cechy charakteru, wyróżniki indywidualne postaci wprowadzanych do pisanego dzieła.

13 grudnia 2018:
Prezentacja wybranych dzieł sztuki i literatury obrazujących etapy życia, przemijania czasu w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. Przeniesienie tych motywów na indywidualne biografie przy pomocy ćwiczenia, którego celem jest wskazanie elementów konstrukcji literackiego utworu biograficznego.

10 stycznia 2019:
Wspólne tworzenie ciągu chronologicznego: dzieciństwo – dojrzewanie – młodość.

24 stycznia 2019:
•    Ciąg dalszy budowania łańcucha chronologicznego: wiek średni – przekwitanie – wiek dojrzały – starość.
•    Omawianie zakresu wykorzystywania w pisanym dziele literackim własnych pasji, hobby, sposobów odpoczywania i spędzania wolnego czasu itp.

Celem tego etapu Warsztatów jest pokazanie metod wypełniania wcześniej zbudowanej konstrukcji dzieła biograficznego treściami wynikającymi z indywidualnych (ale i zbiorowych, np. pokoleniowych) doświadczeń.

7 lutego 2019:
•    Podsumowanie. Prezentacja prac słuchaczy powstałych w toku zajęć. Prezentacja multimedialna zalecanej literatury ułatwiającej samodzielną pracę nad rozpoczętym dziełem.
•    Porady indywidualne.

 

GALERIA ZDJĘĆ>>>