21 listopada 2017 roku odbyło się w Warszawie II FORUM EDUKACJI DOROSŁYCH zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Krajowe Biuro EPALE, w którym wzięło udział ok.350 osób.

W panelu inaugurującym Konferencję wystąpili m.in. przedstawiciele FRSE, MEN, PARP ,UMK, dyskutując na temat kompetencji przyszłości potrzebnych osobom dorosłym nie tylko karierze zawodowej.

W Forum udział wzięło 40 prelegentów (trenerów, edukatorów oraz przedstawicieli świata nauki i instytucji rządowych) w następujących ścieżkach tematycznych:
I.    „Uczenie się w miejscu pracy”,
II.    „Trenerzy trenerom”,
III.    „ Nowe metody nauczania dorosłych”,
IV.    „ Wsparcie osoby uczącej się”

Ścieżka IV „ Wsparcie osoby uczącej się” (patronat medialny kwartalnika Europa dla Aktywnych) była dedykowana pracownikom instytucji kultury, osobom pracującym z seniorami, doradcom edukacyjnym i zawodowym. Obejmowała cztery sesje rozpoczęte panelem dyskusyjnym, do udziału w którym została zaproszona koordynator Szkoly @ktywnego Seniora i Ambasador EPALE, dr Lidia Maria Jedlińska (Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie). Poprowadziła również – wspólnie z Jolantą Wołągiewicz (Białystok, Ambasador EPALE) – sesję poświęconą dobrym praktykom w programach Grundtvig i Erasmus+ edukacja dorosłych

Podczas Forum prezentowano najnowszą publikację FRSE pt  "Oblicza niezawodowej edukacji dorosłych w programie Erasmus+. Korzyści z realizacji projektów", zawierającą artykuły i przykłady projektów pomocnych potencjalnym beneficjentom przy aplikowaniu o środki w ramach tego programu (na str.104 przykład WBP w Krakowie, jako instytucji skutecznie realizującej projekty skierowane do osob starszych :).

 

GALERIA ZDJĘĆ>>>

FORUM EDUKACJI DOROSŁYCH to czas ciekawych dyskusji, wykładów, seminariów, wystaw.

Warto takie działania kontynuować