12 i 19 października 2017 roku odbyły się kolejne spotkania genealogiczne prowadzone przez przedstawicieli Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce.

Interesująca tematyka seminariów, przystępny sposób prowadzenia spotkań, a przede wszystkim - duża wiedza prelegentów przyczyniły się do wzrostu zainteresowania swoimi rodzinnymi historiami sporej grupy Seniorów.

Tematy spotkań:

1.       Poza-metrykalne źródła do genealogii (12.10.2017)
Wykład dotyczyć będzie możliwości, jakie roztaczają przed genealogiem spisy ludności, księgi adresowe i meldunkowe, dokumentacja urzędowa / sądowa / pracownicza / szkolna, akta gmin, księgi grodzkie/ziemskie oraz dokumentacja podworska.

PREZENTACJA>>>

ZDJĘCIA 12.10.2017>>>

2.       Bazy informacji (19.10.2017)
Zajęcia te poświęcone będą instytucjom i miejscom, w których przechowywane są dokumenty (sieć archiwów państwowych,  Urzędy Stanu Cywilnego, muzea i biblioteki, archiwa szkolne / zakładowe / wyznaniowe) oraz bazom internetowym poświęconym genealogii. Programy genealogiczne.

PREZENTACJA>>>

ZDJĘCIA 19.10.2017>>>