2 czerwca 2017 roku odbyła sie konferencja pt. „Nowe technologie i innowacje w służbie osobom niepełnosprawnym - Projekt DESkTOP”, zorganizowana przez Bonifraterską Fundację Dobroczynną w Konarach oraz Instytut Pracy Socjalnej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (w ramach programu Erasmus+). Jej celem było przedstawienie rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii dla osób z niepełnosprawnościami oraz zachęcenie do wdrażania takich rozwiązań i ich opracowywania.

Jednym z zaproszonych wykładowców byla dr MARIA JEDLIŃSKA (koordynator Szkoła @ktywnego Seniora - S@S), która w referacie pt. "Seniorzy w lokalnych społecznościach - zdobywanie kompetencji kluczowych", przedstawiła ciekawe rozwiązania w zakresie poruszanej tematyki.  Między innymi - w kontekście krajowych i międzynarodowych doświadczeń pracy z osobami starszymi - platformę edukacji dorosłych EPALE, program "Szkoła @ktywnego Seniora" (realizowany już od 10 lat przez WBP w Krakowie) oraz utworzony pierwszy w Małopolsce Wirtualny UTW w Bibicach.

GALERIA ZDJĘĆ>>>