21 czerwca 2017 roku odbyło się spotkanie zatytułowane " Genealogia - wyjątkowa historia każdego z nas". Spotkanie prowadzili wykształceni i doświadczeni historycy- archiwiści ze Stowarzyszenia Twoje Korzenie w Polsce, którzy współpracują m.in. z Uniwersytetem Pedagogicznym w Krakowie i  Polskim Towarzystwem Genealogicznym Minnesoty.

W pierwszej części - wykładowej, zostały przekazane podstawowe informacje dotyczące genealogii (jak zdobywać informacje, zasady oraz narzędzia do przechowywania, porządkowania i zabezpieczania rodzinnej historii).
W drugiej - warsztatowej - uczestnicy na podstawie swojej wiedzy tworzyli własne drzewo genealogiczne oraz uzupełniali podstawowy rodzinny wykres genealogiczny. Głównym celem tego ćwiczenia było pokazanie jak znikoma jest nasza wiedza dotycząca przodków i jak ważne jest pielęgnowanie i zabezpieczanie rodzinnej historii.

Prowadzącym dziękujemy za interesujący wykład.

ZDJĘCIA>>>

TRANSMISJA ON-LINE>>>