Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz 23 inne firmy i instytucje otrzymały, podczas uroczystej gali, certyfikaty „Miejsce przyjazne Seniorom”. Certyfikat ten jest wyrazem uznania za działania, jakie na rzecz Seniorów, od wielu lat prowadzi WBP w Krakowie za pośrednictwem Regionalego Centrum Integracji Społecznej.

Celem akcji jest promowanie miejsc przyjaznych Seniorom na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do seniorów, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Poprzeczkę ustawiono wysoko. Instytucja (miejsce) ubiegająca się o certyfikat powinna była spełniać wiele kryteriów m.in.: posiadać ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych, utrzymywać i rozbudowywać ofertę, umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą, posiadać architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do osób starszych, być otwartą na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom, być miejscem do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Spośród 43 zgłoszeń, 24 miejsca zostały uhonorowane specjalnymi certyfikatami. Dodatkowo 8 miejsc otrzymało listy gratulacyjne za podejmowane inicjatywy na rzecz seniorów oraz automatycznie zostały zgłoszone do przyszłorocznej edycji akcji.

Lista wszystkich Laureatów (w porządku afabetycznym)>>>

opr. A.Będkowska (WBP)