W dniu 24 kwietnia 2012 odbył się w Bibliotece na Rajskiej I Międzypokoleniowy Ring Literacki stanowiący jeden z elementów projektu „Zapomniana książka”. Celem projektu jest popularyzacja literatury, zachęcenie młodzieży do czytania książek oraz wyzwolenie kreatywnej interpretacji podanych utworów.

Zespoły były złożone z przedstawicieli różnych grup wiekowych.W spotkaniu udział wzięli uczestnicy „Szkoły @ktywnego Seniora” oraz grupa młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego nr 27 i Zespołu Szkół Plastycznych w Krakowie.

Tematem przewodnim pierwszej edycji była młodzieżowa literatura dla dziewcząt. W ciekawej i gorącej dyskusji o literaturze swojego pokolenia uczestnicy Ringu wysuwali argumenty i kontrargumenty.

Planowane w ramach projektu działania i wydarzenia odbywać się będą przez cały rok 2012, a ich zakończenie nastąpi w grudniu 2012 roku podczas „Nocy w Bibliotece".

GALERIA>>>

wywiad: Halina Krzymowska>>>

 

Projekt realizowany w ramach Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej; dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego