18 lutego 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej odbyło się spotkanie inauguracyjne Rady ds. Polityki Senioralnej, które otworzył Minister Władysław Kosiniak-Kamysz.

Rada ma być gremium, które ułatwi tworzenie długofalowej polityki senioralnej państwa w formule partycypacyjnej. W jej skład wchodzą przedstawiciele urzędów centralnych, instytucji samorządowych, pracodawców, związków zawodowych, uczelni, organizacji trzeciego sektora, w tym Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Do prac w Radzie została zaproszona dr Maria Jedlińska (koordynator „Szkoły @ktywnego Seniora”)

Więcej>>>