W dniach 1-2 marca przebywał w Krakowie - na zaproszenie Jerzego Jedlińskiego (prezesa Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie) - Roy Smith z Wielkiej Brytanii, koordynator projektu SUSCOM, prezes MRS Consultancy Ltd.

Projekt SUSCOM jest realizowany w ramach Partnerskich Projektów Grundtviga ( 2012-2014). Biorą w nim udział organizacje z Wielkiej Brytanii (koordynator), Czech, Grecji, Polski, Rumunii i Włoch.

Celem Projektu jest opracowanie modelu edukacji pozaformalnej osób dorosłych z różnych grup społecznych, w tym osób starszych, działających w społecznościach lokalnych w sytuacji braku dopływu środków zewnętrznych ze źródeł publicznych (administracja rządowa lub samorządowa, programy europejskie) oraz mechanizmów opartych o wolontariat i aktywność członków tych środowisk, pozwalających na kontynuowanie działalności lub jej podejmowanie.

Model będzie poszerzony o praktyczne rozwiązania wprowadzone lub zaproponowane w krajach europejskich, w ramach wcześniej realizowanych projektów (LLP, EFS), a dostosowany do specyfiki krajów partnerskich.

Roy Smith został przyjęty przez Jerzego Woźniakiewicza ( Dyrektora WBP w Krakowie). Zwiedził Bibliotekę oraz Artetekę na Rajskiej, po której gościa z Anglii oprowadzały panie: Maria Cibicka (Dział Społeczeństwa Informacyjnego), Renata Augustyn (Dział Edukacji, Nauki i Badań) oraz Magdalena Pawlaczyk (Oddział Zbiorów Obcojęzycznych).

Spotkanie w Krakowie było kolejnym w ramach prowadzonych działań projektowych (pierwsze odbyło się w Yorku w Wielkiej Brytanii). Podczas dwustronnych rozmów dokonano wstępnej ewaluacji dotychczasowych prac, opracowano brzegowe warunki modelu poprzez zintegrowanie propozycji pozostałych partnerów i nadanie mu odpowiedniej formy: ogólnej dla wszystkich i specyficznej dla konkretnych krajów partnerskich.

 

Dziękując za możliwość zapoznania się z różnymi formami działalności WBP w Krakowie Gość podkreślił, że ich wielostronność wywarła na nim duże wrażenie. Za szczególnie interesujące uznał nowatorskie propozycje Arteteki.

Polskim partnerem Projektu SUSCOM jest Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie współpracuje przy jego realizacji w ramach wspólnie prowadzonego programu partnerskiego „Szkoła @ktywnego Seniora – S@S”.

 

GALERIA>>>