WBP w Krakowie w partnerstwie ze STRIM – Stowarzyszeniem Rozwoju i Integracji Młodzieży realizuje projekt „EVS – Children and Youth Multicultural Education” ( ramach programu „Młodzież w działaniu”). Program promuje mobilność w obrębie i poza granicami UE, edukację poza formalną, dialog międzykulturowy, możliwości zatrudnienia, a także sprzyja integracji wszystkich młodych ludzi, niezależnie od ich wykształcenia, środowiska społecznego i kulturowego.

Cristina Villena, Marie Kraja, Mattia Cattaneo i Guido Castegnaro to wolontariusze z Hiszpanii, Niemiec i Włoch, którzy prowadzą m.in. spotkania językowe dla seniorów

SERDECZNIE WITAMY NASZYCH GOŚCI! 

 


GALERIA ZDJĘĆ>>>