Po raz trzeci Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie wraz z 34 innymi instytucjami otrzymała certyfikat „Miejsce przyjazne Seniorom”. Certyfikat jest wyrazem uznania za działania, jakie na rzecz Seniorów, od wielu lat prowadzi WBP w Krakowie za pośrednictwem Działu Edukacji, Nauki i Badań.

Celem akcji, której koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej jest promowanie miejsc przyjaznych Seniorom na terenie Krakowa: kawiarni, sklepów, aptek, instytucji: kulturalnych, edukacyjnych, rekreacyjnych, odpowiadających na potrzeby starszych mieszkańców poprzez dostosowanie swojej architektury oraz oferowanie produktów, usług i zniżek specjalnie skierowanych do seniorów, w których osoby starsze czują się miło i swobodnie, są godnie traktowane i obsługiwane.

Poprzeczkę jest ustawiona wysoko. Instytucja (miejsce) ubiegająca się o certyfikat powinna spełniać wiele kryteriów m.in.: posiadać ofertę specjalnie skierowaną do osób starszych, utrzymywać i rozbudowywać ofertę, umieć dotrzeć do jak najszerszego grona seniorów z ofertą, posiadać architekturę, wyposażenie powierzchni użytkowej dostosowane do osób starszych, być otwartą na potrzeby osób starszych i wychodzić na przeciw ich oczekiwaniom, być miejscem do którego często uczęszczają osoby starsze, przy jednoczesnym dostępie dla wszystkich grup wiekowych.

Nie otrzymalibyśmy tego tytułu, gdyby nie udział Państwa, Uczestników "Szkoły @ktywnego Seniora", w działaniach które proponujemy i promujemy

BARDZO DZIĘKUJEMY!!!