Grupa ok. 20 osób z Austrii (Wiedeń), Francji( Saint Gaudens), Niemiec (Bonn i Vaterstetten) i Węgier (Budapeszt) odwiedziła Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, zapoznając się z działaniami prowadzonymi w ramach „Szkoły @ktywnego Seniora” .

Goście z zagranicy, to uczestnicy międzynarodowego spotkania projektowego, realizowanego w ramach Projektu Partnerskiego Grundtviga pn. „Communication between generations - think, act, volunteer together” . Grupa przyjechała do Krakowa na zaproszenie swojego polskiego partnera - Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego i Przedsiębiorczości z Tenczynka.

To już kolejne nasze spotkanie z przedstawicielami organizacji, uczestników tego Programu. Ponieważ w ramach S@S braliśmy udział w ośmiu międzynarodowych projektach realizowanych w różnych akcjach Grundtviga, takie spotkania są dowodem na to, iż stanowimy jedną wielką „ Rodzinę Grundtviga” w Europie :)

Organizatorem spotkania w WBP w Krakowie był Dział Edukacji, Nauki i Badań.

GALERIA>>>