16 grudnia 2014 roku dr Maria Jedlinska (Koordynator S@S), na zaproszenie prof. UP dr hab. Barbary Kędzierskiej- Dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, wzięła udział w spotkaniu dotyczącym edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Poniżej fragment zaproszenia skierowanego do osób biorących udział w spotkaniu:

„ Dynamiczny rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, a w szczególności Internetu, w sposób ciągły zmienia naszą codzienną rzeczywistość, a zmiany zachodzące we wszystkich właściwie jej obszarach są nierównomierne i prowadzą do niezrównoważonego eksploatowania zasobów naturalnych, materialnych i ludzkich. Aby zapobiec katastrofie w przyszłości, prognostycy i największe organizacje ogólnoświatowe (m.in. UNESCO i Komisja Europejska) coraz dobitniej i głośniej zwracają uwagę na konieczność zmiany świadomości społecznej i działań w kierunku zapewnienia harmonijnego rozwoju (życia) człowieka, warunkującego zrównoważony rozwój społeczeństwa i świata. Priorytetową rolę odgrywa zatem edukacja, która powinna przygotowywać do świadomych wyborów gwarantujących zrównoważoną konsumpcję dóbr i usług oraz umożliwiać zbalansowane decyzje i działania będące w stanie zachować dla przyszłych pokoleń świat zrównoważony ekonomicznie, społecznie i środowiskowo.

Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom, Instytut Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, którym kieruję, uruchamia specjalność i kierunek Edukacja dla zrównoważonego rozwoju, które uwarunkowane są teoretyczną i praktyczną współpracą z instytucjami, dla których edukacja jest ważna. Pragnę zaprosić Państwa do współpracy obejmującej: współtworzenie i opiniowanie programów kształcenia, prowadzenie zajęć, konsultacje, praktyki i staże studenckie czy zatrudnienie pracowników posiadających kompetencje dokładnie odpowiadające potrzebom Państwa Instytucji i współczesnym wyzwaniom.

prof. UP dr hab. Barbara Kędzierska

(dyrektor Instytutu Nauk o Wychowaniu oraz Europejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego i Multimedialnego, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)