1 października 2015 roku w Międzynarodowym Dniu Osób Starszych, ustanowionym przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 14 grudnia 1990 roku, w Sejmie RP odbyło się inauguracyjne posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów (OPS).

Inauguracyjny OPS stanowi ważny etap tworzenia ogólnopolskiej reprezentacji osób starszych, konsolidacji środowisk seniorskich oraz budowania partnerskich relacji polskich seniorów z parlamentem i rządem.

Założonymi przez inicjatorów priorytetami OPS będą:

• rzecznictwo i reprezentacja osób starszych wobec władz publicznych,

• monitorowanie i ocena rządowych programów dotyczących osób starszych,

• formułowanie stanowisk i opinii, inicjowanie i wspieranie systemowych rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych poprawiających sytuację życiową osób starszych.

Obrady otworzyła Marszałek Sejmu RP, Pani Małgorzata Kidawa Błońska.

Następnie głos zabrała Pani Premier Ewa Kopacz. Mówiła m.in. o proseniorskich działaniach rządu: bezpłatnych poradach prawnych, DPS, Funduszu ASOS i programie Senior Wigor. Podczas swojego wystąpienia Minister Pracy i Polityki Społecznej, dr Władysław Kosiniak Kamysz dziękował Seniorom w imieniu młodego pokolenia za ich wkład w rozwoj kraju i demokracji.

Minister Zdrowia, prof. Marian Zembala, przypomniał z kolei o wydłużeniu życia Polaków, mężczyzn z 69 do 74 lat, a kobiet do 82 roku życia.

Inauguracyjny OPS na pierwszym posiedzeniu przyjął Regulamin działania, powołał swoje władze i komisje problemowe.

Przewodniczącą Obywatelskiego Parlamentu Seniorów została wybrana Pani Krystyna Lewkowicz ( prezes Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą w Warszawie).

Wiceprzewodniczącymi OPS zostali:

  • mec. Wiesława Borczyk (prezes OF UTW)
  • Janusz Czyż (Warmińsko-Pomorski UTW)
  • prof. Ewa Kozdroń (Warszawska Rada Seniorów)
  • dr Elżbieta Ostrowska ( Przewodniczącą PZERiI )
  • prof. Janusz Szymborski

 

W uroczystości udział brała koordynatorka S@S i pomysłodawczyni Wirtualnego UTW w Małopolsce - dr Maria Jedlińska (WBP w Krakowie)

 

GALERIA>>>

RELACJA TVP>>>