Zapraszamy na bezpłatne szkolenie on-line: Komunikacja i konflikt (10 spotkań)

Tematyka: czym jest aktywne słuchanie oraz jakie błędy i bariery wstępują w komunikacji międzyludzkiej.

Terminy (wtorki i czwartki):
28 i 30 lipca 2020 r.
4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 i 27 sierpnia 2020 r.

Grupa I Godzina: 14.00–15.30
Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

Grupa II Godzina: 16.00–17.30
Zapisy: Formularz zgłoszeniowy

Prowadzący: Kinga Zachara (praktykantka WBP w Krakowie): studentka etyki na Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Interesuje się filozofią społeczną oraz socjologią. W wolnych chwilach chętnie obserwuje gwiazdy oraz gra w gry komputerowe.

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:

    dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
    kamerę internetową, mikrofon oraz słuchawki; (mogą być wbudowane w laptopa),
    ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie.

Uwaga! Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o rejestrację. Liczba miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. Po zakończeniu rekrutacji na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail zostanie wysłana informacja o przyjęciu zgłoszenia lub braku wolnych miejsc. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie.

Przewidywany plan warsztatów:

Komunikacja – wprowadzenie

    czym jest komunikacja? dlaczego komunikację interpersonalną nazywamy procesem
    społecznym?
    elementy komunikacji interpersonalnej – próba wspólnego stworzenia modelu komunikacji
    funkcje komunikacji interpersonalnej
    rodzaje komunikacji interpersonalnej
    wiedza o komunikacji w praktyce

Komunikacja werbalna i niewerbalna

komunikacja werbalna

    czym jest komunikacja werbalna?
    jakie ma funkcje i w czym się wyraża? czy można nauczyć się mówić tak, aby być
    słuchanym i zrozumianym? – kilka słów o perswazji i wywieraniu wpływu
    przykłady technik używanych w mediacjach ułatwiających komunikację (klaryfikacja,
    parafrazowanie itp.)
    kontekst komunikacji

komunikacja niewerbalna

    czym jest komunikacja niewerbalna? definicja
    różnice między komunikacją werbalną a niewerbalną
    podział komunikacji niewerbalnej, przykłady
    po co nam komunikacja werbalna?
    środki wyrazu
    różnice kulturowe
    czy komunikacja werbalna odgrywa dużą rolę w całym procesie?
    techniki językowe i niewerbalne służące podtrzymaniu uwagi odbiorcy

Aktywne słuchanie

    dlaczego słuchanie jest ważne?
    rodzaje słuchania
    zakłócenia zrozumienia (Chodkowski)

Błędy i bariery w komunikacji

    ogólne wprowadzenie do błędów w komunikacji na podstawie teorii badaczy + przykłady
    występowania błędów: Kuś, Sobkowiak, Nęcki
    wyróżnienie i omówienie podstawowych błędów z zakresu komunikacji werbalnej i
    niewerbalnej

Procesy wewnętrzne

    wyjaśnienie pojęcia procesów intrapersonalnych – czy możliwy jest konflikt z samym sobą
    co może stanowić utrudnienie w komunikacji? – szczegółowe wyjaśnienie procesów
    wewnętrznych sprzyjających powstawaniu sytuacji konfliktowych – tendencyjność jako źródła
    konfliktów: stereotypy, heurystyki itp.
    pojęcie inteligencji emocjonalnej i emocjach w komunikacji
    empatia
    osobowość

Procesy społeczne

    jakie procesy społeczne można wyróżnić? (pozytywne i negatywne)
    negatywne procesy społeczne źródłem konfliktu
    agresja jako źródło konfliktu
    sprawiedliwość
    przekraczanie norm
    różnice międzykulturowe

Konflikt – wprowadzenie

    czym jest konflikt? Konflikt jako proces społeczny
    skąd się biorą konflikty – rodzaje konfliktów ze względu na źródło
    rodzaje konfliktów ze względu na uczestników
    cechy charakterystyczne różnego rodzaju konfliktów
    czy konflikt zawsze ma charakter negatywny? – funkcje konfliktu

Rozwiązywanie konfliktów

    sposoby rozwiązywania różnego rodzaju konfliktów: rywalizacja i współpraca
    metody analizy konfliktu – pierwszy krok w stronę rozwiązania sporu
    elementy mediacji i negocjacji – dlaczego rozmowa jest najlepszym rozwiązaniem w
    przypadku konfliktu?
    próba rozwiązania jednego z przykładów konfliktu podanego na poprzednich zajęciach
    co w sytuacji impasu?

Komunikacja w internecie

    różnice między tradycyjnym sposobem komunikowania się a komunikacją internetową
    cechy komunikacji internetowej
    czy emotikony mogą zastąpić komunikację niewerbalną?
    trudności związane z komunikacją internetową

Podsumowanie

    quiz na temat komunikacji – ważne pojęcia, proces