Sekcja Krajoznawcza „Szkoły @ktywnego Seniora-S@S” kontynuuje w roku 2019/2020 swoje działania i zaprasza do udziału w pierwszej po wakacjach wycieczce edukacyjnej. Tym razem do Klasztoru OO. Karmelitów na Piasku w Krakowie.
Będziemy zwiedzać klasztorne muzeum oraz krużganki. Poznamy historię biblioteki, która jest wyjątkowym skarbem dziedzictwa kultury materialnej Polski i Europy.

Krakowski księgozbiór to najstarsza karmelitańska biblioteka w Polsce. Jej początki sięgają XV wieku. Przenoszona i ukrywana w czasie kataklizmów i wojen zdołała przetrwać w praktycznie niezmienionym kształcie do dzisiaj. Główny księgozbiór znajduje się obecnie na terenie klasztornej klauzury i nie jest publicznie dostępny (dzieła są udostępniane jedynie badaczom). Dzięki uprzejmości Klasztoru O.O. Karmelitów w Krakowie na Piasku, uczestnicy organizowanej wycieczki S@S, będą mogli zobaczyć ten wyjątkowy skarb dziedzictwa kultury materialnej.

Oprowadzanie: dr Szymon Sułecki, wybitny znawca dziejów książki rękopiśmiennej i drukowanej, archiwista, opiekun muzeum Klasztoru OO.Karmelitów w Krakowie na Piasku, konsultant merytoryczny Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu.

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA! Pierwszeństwo mają członkowie Sekcji „Szkoły @ktywnego Seniora”.
W przypadku dużego zainteresowania, będzie zorganizowane kolejne zwiedzanie w późniejszym terminie.

Termin I: 26 września 2019 r. (czwartek), godz.11.00 – 12.30

Termin II: 17 października 2019r. (czwartek), godz.11.00 - 12.30        BRAK MIEJSC!

Miejsce spotkania: przed furtą (drzwi na lewo od wejścia do kościoła; ul. Karmelicka 19, Kraków).

Udział jest bezpłatny (istnieje możliwość przekazania dowolnej darowizny na utrzymanie muzeum i biblioteki)

Działanie wpisuje się w akcję „60+ Kultura”, organizowaną corocznie przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.