Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera to  międzynarodowa kampania federacji organizacji alzheimerowskich należących do ADI (Alzheimer’s Disease International), organizowana  we wrześniu każdego roku, której celem jest podnoszenie świadomości społecznej  i walka ze stygmatyzacją związaną    chorobami powodującymi otępienie/demencję. Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w ramach Programu "Szkoła @ktywnego Seniora-S@S" już po raz trzeci  włącza się do debaty na temat pomocy chorym i ich opiekunom.

Zapraszamy,  wspólnie z Rzecznikiem Praw Obywatelskich i Alzheimer Polska, do udziału w transmisji internetowej konferencji „Potrzeby opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera”.

Termin: 30 września (godz.11.00-15.00);

Transmisja on-line: WBP w Krakowie, ul. Rajska 1 (sala 247).

Konferencja jest bezpłatna i ma charakter otwarty (można wejść i opuścić spotkanie w dowolnym momencie).

Szczegóły:

Otępienie/demencja to wspólna nazwa, którą stosuje się do opisu postępujących objawów chorób mózgu, które wpływają na pamięć, myślenie, zachowanie i emocje. Otępienie/demencja to główna przyczyna niepełnosprawności i niesamodzielności wśród osób starszych. I chociaż każda osoba będzie doświadczała tej choroby w inny, indywidualny  sposób, to w końcu nie będzie w stanie zadbać o siebie samodzielnie i będzie potrzebować pomocy przy każdej codziennej czynności.

Typowe objawy otępienia to:

  • utrata pamięci
  • trudności w znalezieniu odpowiednich słów albo  rozumieniu, co mówią inni ludzie
  • trudności w wykonywaniu rutynowych czynności, które wcześniej nie sprawiały kłopotu
  • zmiany osobowości i nastroju

Otępienie dotyczy prawie 50 milionów ludzi na świecie.
W Polsce z powodu otępienia choruje ponad 500 tysięcy osób (w tym ponad 300 tysięcy z powodu choroby Alzheimera). Niestety, nie ma wszechstronnego systemu pomocy dla tej grupy chorych.

Problem dotyczy również naszego miasta i regionu. Uczestniczenie w konferencji będzie okazją do pogłębienia wiedzy m.in. na temat problemów, z jakimi na co dzień zmagają się opiekunowie osób żyjących z chorobą Alzheimera oraz możliwościach ich wspierania. Spotkanie jest sposobnością do wymiany doświadczeń w organizowaniu wsparcia i opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera.

Będzie też możliwość komentowania i zadawania i pytań podczas trwania konferencji. Mamy nadzieję, że uczestnictwo w ogólnokrajowej, a jednocześnie lokalnej dyskusji będzie dla wszystkich uczestników wzbogacające i pożyteczne.

Gościem tegorocznej konferencji on-line w Krakowie będzie Pan ANDRZEJ MOKRZYCKI (Prezes Małopolskiej Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera). W przerwie transmisji odpowie na szereg Państwa pytań, wyjaśni wątpliwości. Zapraszamy do Biblioteki na Rajską w Krakowie.

PROGRAM KONFERENCJI (łączenie z Warszawą – uczestnictwo w debacie z możliwością zadawania pytań i komentowania za pomocą maila. Tłumaczenie na PJM)

Część I
11.00 – 11.15
Otwarcie konferencji – dr Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich
11.15 – 11.35 „Potrzeby opiekunów” prof. Tadeusz Parnowski
11.35 – 11.50  „Spostrzeżenia nt. trudności opiekunów i postrzegania ich przez społeczeństwo” Krzysztof Łoziński
11.50 – 12.15 „Prezentacja bonu dla opiekunów osób żyjących z chorobą Alzheimera w kontekście miejskiej polityki senioralnej, z uwzględnieniem wniosków z badań ewaluacyjnych bonu opiekuńczego” dr hab. Beata Bugajska, dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin

12.15-12.35
przerwa kawowa

Część II
12.35 – 14.40
Prezentacja dobrych praktyk połączona z dyskusją
• Ewa Duda, Fundacja KTOTO Zrozumieć Alzheimera – prezentacja innowacyjnego projektu Narzędzia Społecznościowego „Alzheimer i Ja – Razem Zrozumiemy”
• dr hab. Grażyna Miłkowska, prof. Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób Dotkniętych Chorobą Alzheimera.
• Andrzej Rossa, Wielkopolskie Stowarzyszenie Alzheimerowskie
• Urszula Mierzwa, Podkarpackie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
• Michał Gwiżdż, Małopolska Fundacja Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera
• Sylwia Wierzejska, Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
Dyskusja
14.40 – 14.50
„Co dalej – wyzwania” Mirosława Wojciechowska-Szepczyńska
14.50 – 15.00
Zakończenie – Barbara Imiołczyk

Liczymy na Państwa obecność w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie (ul. Rajska 1). Stwórzmy jak największą grupę osób świadomych zarówno problemów związanych z tą coraz częściej występującą chorobą, jak i poznaniem metod pracy i działania oraz „dobrych praktyk” w opiece i profilaktyce.

Tematyka poprzednich konferencji:
rok 2017: "Potrzeby osób chorujących i ich opiekunów oraz dobre praktyki wspierania rodzin" (relacja z konferencji >>>)
rok 2018: „Alzheimer w rodzinie – jak diagnozować zagrożenie, jak pomagać osobom żyjącym z chorobą i ich rodzinom" (relacja z konferencji >>>)