Zapraszamy na bezpłatne spotkania z językiem angielskim na poziomie podstawowym. Podczas 10 spotkań uczestnicy nauczą się przydatnych zwrotów związanych z życiem codziennym.

Terminy (wtorki i środy):
16, 17, 23, 24, 30 i 31 lipca 2019 r.
6, 7, 20 i 27 sierpnia 2019 r.

I grupa: godzina: 8.30-10.00  LISTA REZERWOWA>>>

II grupa: godzina: 10.15-11.45  FORMULARZ ZAPISU>>>

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, sala 232 (II piętro)

Prowadzący: Beata Jagła-Popiel (wolontariusz WBP w Krakowie, nauczycielka języka angielskiego)

Osoby biorące udział w zajęciach powinny posiadać:
    Wiek 50+,
    Ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie,
    Dostęp i podstawową znajomość obsługi komputera i internetu

Uwaga! Liczba miejsc ograniczona. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie uczestnika z listy. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.