Zapraszamy do udziału w szkoleniu: "Obsługa Internetu - poziom średnio zaawansowany"

W ramach szkolenia odbędzie się 10 spotkań po półtorej godziny każde, na którym kursanci zapoznają się między innymi z zaawansowanymi opcjami wyszukiwarki Google, nauczą się tworzyć własne prezentacje multimedialne oraz poznają podstawową obsługę komunikatora internetowego Skype.

Osoby biorące udział w szkoleniu powinny posiadać:      
 -   podstawową znajomość obsługi komputera i internetu,
 -   konto Google / Gmail, do którego potrafią się zalogować. Konto Google / Gmail mogą Państwo założyć, klikając w poniższy link: https://accounts.google.com/SignUp?hl=pl,
 -   ważną kartę biblioteczną WBP w Krakowie – można ją uzyskać bezpłatnie na podstawie dokumentu tożsamości w Punkcie Rejestracji Czytelników i w Artetece WBP w Krakowie,
 -   wiek 50+.

Miejsce: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, sala 155 (I piętro)

Terminy (poniedziałki i środy):
Poniedziałki:
6, 13, 20, 27 maja oraz 3 czerwca 2019 r.
Środy:
8, 15, 22, 29 maja oraz 5 czerwca 2019 r.

I grupa (godzina: 12.00–13.30)
Zgłoszenie: Formularz zgłoszeniowy

II grupa (godzina: 13.45-15.15)
Zgłoszenie: Formularz zgłoszeniowy

Prowadzący: Joanna Popławska (stażystka WBP w Krakowie)

Uwaga: Liczba miejsc ograniczona. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Jedna nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje skreślenie uczestnika z listy. Kurs przeznaczony jest dla osób, które nie brały udziału w poprzednich edycjach szkolenia. Zgłoszenia przyjmujemy na bieżąco. W trakcie zajęć wykonywane będą zdjęcia w celach dokumentacyjnych i promocyjnych. Uczestnictwo w zajęciach oznacza akceptację Regulaminu Imprez Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Szczegółowy plan szkolenia:*

Wprowadzenie:
    obsługa platformy edukacyjnej Kursy.rajska.info
    prezentacja planu kursu

Przeglądarka internetowa cz. I (Google Chrome)
    Instalacja i uruchamianie przeglądarki
    Główne ustawienia przeglądarki
    Powiększanie i zmniejszanie stron
    Synchronizowanie przeglądarki z kontem Gmail

Przeglądarka internetowa cz. II (Google Chrome)
    Pobieranie plików
    Dodawanie zakładek
    Historia przeglądania
    Monitorowanie w poszukiwaniu nowych treści na wybrany temat (alerty)

Skrzynka pocztowa (Gmail)
    Nawigacja po skrzynce pocztowej
    Tworzenie i wysyłanie wiadomości do jednej lub wielu osób
    Dołączanie załącznika do wysyłanej wiadomości
    Otwieranie wiadomości z załącznikiem
    Tworzenie i edytowanie kontaktów
    Wyszukiwanie wiadomości w skrzynce pocztowej

Wyszukiwanie informacji w internecie,
    Wyszukiwanie stron internetowych
    Wyszukiwanie zaawansowane
    Wyszukiwanie obrazów
    Wyszukiwanie filmików
    Wyszukiwanie muzyki
    Wyszukiwanie miejsca na mapie

Filmy w YouTube
    Przeznaczenie i możliwości strony YouTube
    Wyszukiwanie filmu
    Ustawienia filmu (przewijanie, czas trwania, jakość wyświetlania, powiększanie ekranu, ocenianie filmu)
    Synchronizowanie YouTube z kontem Gmail
    Subskrypcja kanałów

Mapy Google
    Wyszukiwanie miejsca na mapie
    Przybliżanie i oddalanie widoku mapy
    Przełączanie trybów Mapa/Satelita
    Street View, widok 3D, Rafa Koralowa

Kalendarz Google
    Wydarzenia (Tworzenie wydarzenia, Zapraszanie innych osób do udziału w wydarzeniu w Kalendarzu, Zmiana ustawień prywatności wydarzenia, Odpowiadanie na zaproszenia do udziału w wydarzeniach, Usuwanie wydarzenia, Przenoszenie kalendarzy lub wydarzeń w Google, Zapraszanie grup na wydarzenia w kalendarzu, Korzystanie z terminów spotkań w Kalendarzu Google)
    Kalendarze (Udostępnianie kalendarza, Tworzenie i subskrybowanie nowych kalendarzy, Edycja kalendarza, Widok dnia, tygodnia lub miesiąca, Wyświetlanie kalendarza w trybie offline, Wyszukiwanie w Kalendarzu Google, Sprawdzanie dostępności innych osób)
    Importowanie, eksportowanie i synchronizacja (Synchronizacja Kalendarza z telefonem lub tabletem, Importowanie wydarzeń do Kalendarza Google)
    Ustawienia (Zmiana ustawień kalendarza, Ustawienia wydarzeń i powiadomień, Ustawienia kalendarza, Lista zadań Google)

Tłumacz Google
    Tłumaczenie całych stron
    Tłumaczenie fragmentów tekstów
    Tłumaczenie z polskiego na wybrany język
    Tłumaczenie z języka obcego na język polski

Google Książki
    Przeznaczenie i możliwości Google Książki
    Wyszukiwanie fragmentów książek

Google News
    Przeznaczenie i możliwości Google News
    Wyszukiwanie wiadomości

Google Arts & Culture
    Przeznaczenie i możliwości Google Arts & Culture
    Wyszukiwanie kolekcji muzealnych
    Wyszukiwanie dzieł sztuki
    Wyszukiwanie artystów
    Wirtualne zwiedzanie muzeów

Dysk internetowy
    Tworzenie i edytowanie dokumentów
    Nadawanie nazw dokumentom
    Tworzenie folderów
    Udostępnianie dokumentów
    Usuwanie dokumentów i folderów
    Skróty klawiszowe
    Prywatność
    Udostępnienie pracy
    Praca wspólna nad dokumentami

Dokumenty tekstowe
    Tworzenie, współtworzenie i edytowanie
    Wykorzystywanie do tworzenia oficjalnych pism, podań

Arkusze kalkulacyjne
    Relacja pomiędzy arkuszami
    Funkcje arkuszy kalkulacyjnych (operacje algebraiczne, formuły, ewaluacja komórek, tabele)
    Tworzenie planu budżetowego (miesięczne wydatki/ dochody/ opłaty/ oszczędności)
    Dodatkowe funkcje tabel (znajdowanie najmniejszych, największych wartości)
    Statystyki (wykresy, wizualizacja danych)

Prezentacja multimedialna
    Tworzenie slajdów
    Formatowanie prezentacji
    Wstawianie tekstu do slajdów
    Dodawanie obrazów
    Udostępnianie prezentacji

Formularze, Rysunki
    Tworzenie formularzy, rysunków
    Udostępnianie formularzy, rysunków

Zdjęcia i albumy
    Tworzenie nowych kolekcji zdjęć
    Dodawanie i porządkowanie zdjęć
    Edytowanie i opisywanie zdjęć
    Retuszowanie i modyfikowanie zdjęć
    Tworzenie albumów
    Udostępnianie albumów
    Praca wspólna nad albumami (album współtworzony przez wiele osób)

Komunikator internetowy – Skype
    Przeznaczenie i możliwości Skype
    Obsługa komunikatora
    Dodawanie kontaktów

 *Materiał do zrealizowania w zależności od tempa pracy grupy