BRAK MIEJSC!

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach kreatywnego pisania ego-dokumentu (autobiografia, wspomnienia, pamiętnik, list, dziennik podróży) pt. „JAK NAPISAĆ AUTOBIOGRAFIĘ? To nie jest trudne”.

Uczestnicy pod kierunkiem dziennikarza, reportażysty będą samodzielnie przygotowywać fragmenty własnej autobiografii w wybranej formie literackiej (biografia, wspomnienie, pamiętnik, etc.) i omówionej wcześniej podczas ćwiczeń.


 


Organizacja:

Pięć spotkań (po 1,5 godziny).

Każde spotkanie składa się z trzech części:
I. Wykład (ok. 0,5 godziny) przygotowujący do następujących po nim ćwiczeń.
II. Omówienie zadanej „pracy domowej” (od drugiego spotkania).
III. Ćwiczenia praktyczne: tworzenie tekstu wg zaproponowanego wzorca z użyciem „kart pracy”, dyskusja, praca w małych grupach.

Zapisy tylko poprzez - BRAK MIEJSC!

UWAGA: liczba miejsc jest ograniczona. Zgłoszenie nie jest równoznaczne z przyjęciem na listę uczestników. Osoby zaproszone na szkolenie otrzymają potwierdzenie drogą mailową wraz z dalszymi informacjami. Pierwszeństwo mają członkowie Sekcji S@S.

PROGRAM ZAJĘĆ:

6 grudnia 2018:
•    Wzajemne poznanie się i konsolidacja grupy słuchaczy. Charakterystyka gatunków literackich (autobiografia, biografia, wspomnienia, pamiętniki, kronika rodzinna i in.). Dyskusja o sensie samodzielnego pisania dzieła egodokumentalnego i próba określenia jego przyszłych czytelników.
•    Wskazanie metod zbierania materiałów archiwalnych niezbędnych do podjęcia pisania.
•    Wspólna praca nad tworzeniem własnych, podręcznych „zasobników leksykalnych” do opisywania wyglądu zewnętrznego, cechy charakteru, wyróżniki indywidualne postaci wprowadzanych do pisanego dzieła.

13 grudnia 2018:
Prezentacja wybranych dzieł sztuki i literatury obrazujących etapy życia, przemijania czasu w szerokim kontekście historycznym i kulturowym. Przeniesienie tych motywów na indywidualne biografie przy pomocy ćwiczenia, którego celem jest wskazanie elementów konstrukcji literackiego utworu biograficznego.

10 stycznia 2019:
Wspólne tworzenie ciągu chronologicznego: dzieciństwo – dojrzewanie – młodość.

24 stycznia 2019:
•    Ciąg dalszy budowania łańcucha chronologicznego: wiek średni – przekwitanie – wiek dojrzały – starość.
•    Omawianie zakresu wykorzystywania w pisanym dziele literackim własnych pasji, hobby, sposobów odpoczywania i spędzania wolnego czasu itp.

Celem tego etapu Warsztatów jest pokazanie metod wypełniania wcześniej zbudowanej konstrukcji dzieła biograficznego treściami wynikającymi z indywidualnych (ale i zbiorowych, np. pokoleniowych) doświadczeń.

7 lutego 2019:
•    Podsumowanie. Prezentacja prac słuchaczy powstałych w toku zajęć. Prezentacja multimedialna zalecanej literatury ułatwiającej samodzielną pracę nad rozpoczętym dziełem.
•    Porady indywidualne.


Podczas każdego spotkania wykorzystane zostaną następujące materiały pomocnicze:
•    Prezentacja multimedialna treści wybranych do omawianego tematu np. dzieł malarstwa, infografiki, tabel, schematów niezbędnych w ćwiczeniach praktycznych.
•    Tekst literacki widoczny na ekranie przydatny do bieżących analiz.
•    Książki związane z aktualnie omawianymi zagadnieniami i magazyny tematycznie związane z ćwiczeniami do przeglądania przez słuchaczy podczas zajęć.


Prowadzenie: Jacek Waloch (dziennikarz, reportażysta)

Serdecznie zapraszamy!