Koleżanki i Koledzy Sekcji Krajoznawczej!
Przypominamy,  że nasze spotkania odbywają się w czwartki w sali  nr 232, piętro II od godziny 10.00.

W najbliższym czasie przewidujemy następującą tematykę wykładów (wykłady otwarte):
1)    16 listopada 2017 r. - Amerykańskie Parki Narodowe, część I (pani Halina Bednarska)
2)    30 listopada 2017 r. (godz.10.00) -  Amerykańskie Parki Narodowe, część II (pani Halina Bednarska); sala 232


3)    7 grudnia 2017 r. – spotkanie w Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” (ul. Wita  Stwosza 12, Kraków)
Uczestniczyć będziemy w specjalnie przygotowanych dla seniorów warsztatach  „Za Naszą i Waszą wolność”, a następnie wysłuchamy prelekcji historyka.
          Zbiórka w holu muzeum o godzinie 10.45, bilet wstępu 2,50 zł od osoby
4)    14 grudnia 2017 r. (godz.11.00) – wspólne przywołanie obrzędów i tradycji  bożonarodzeniowych: jak było dawniej a jak jest dzisiaj (pani Anna Strzebońska); sala 245

O planowanych kolejnych spotkaniach poinformujemy w terminie późniejszym.
Jednocześnie zapraszamy wszystkich  do aktywnego udziału w przygotowywaniu naszych spotkań i przedstawiania swoich propozycji.

Zapraszamy tez nowe osoby chcące włączyć się w nasze działania :)