SENIOR W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

15 października 2014 (godz.10.00-14.00) zapraszamy Państwa do udziału w kolejnym środowym spotkaniu "Senior w przestrzeni publicznej", którego tematem będzie komunikacja - także w sferze publicznej.

Poruszone zostaną zagadnienia dotyczące autoprezentacji i znaczenia komunikatów niewerbalnych, budowania autorytetu wśród słuchaczy, sposobów radzenia sobie ze stresem i tremą w kontaktach międzyludzkich. Ponadto w czasie zajęć będzie można pogłębić swoją wiedzę w zakresie pracy grupowej. Służyć temu będą liczne ćwiczenia, które w praktyczny sposób pozwolą zapoznać się z tematyką zajęć.
W drugiej części warsztatów omówione zostaną narzędzia służące do udostępniania informacji publicznej, jak również kontaktu sfery publicznej ze swoimi klientami.

Spotkanie poprowadzi Krzysztof Perkiewicz - doktorant w Katedrze Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, specjalista w Małopolskim Ośrodku Badań Regionalnych (Urząd Statystyczny w Krakowie). Zainteresowania naukowe koncentruje na tematyce związanej ze środowiskiem społecznym miast, rozwojem regionalnym i gospodarką przestrzenną – przemianami społeczno-ekonomicznymi i funkcjonalno-przestrzennymi miast (ze szczególnym uwzględnieniem Krakowa). Pełni funkcje Wiceprezesa Fundacji Talentum Humanum

Szczegóły na temat projektu TUTAJ>>>