30 września 2019 roku odbyła się w Warszawie w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, trzecia już konferencja poświęcona osobom chorym na Alzheimera i ich opiekunom.

W 31 ośrodkach w całej Polsce, w tym w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, była prowadzona w formie wideokonferencji.

Otępienie/demencja to wspólna nazwa, którą stosuje się do opisu postępujących objawów chorób mózgu, które wpływają na pamięć, myślenie, zachowanie i emocje. Otępienie/demencja to główna przyczyna niepełnosprawności i niesamodzielności wśród osób starszych. I chociaż każda osoba będzie doświadczała tej choroby w inny, indywidualny  sposób, to w końcu nie będzie w stanie zadbać o siebie samodzielnie i będzie potrzebować pomocy przy każdej codziennej czynności.
Typowe objawy otępienia to:
•    utrata pamięci
•    trudności w znalezieniu odpowiednich słów albo  rozumieniu, co mówią inni ludzie
•    trudności w wykonywaniu rutynowych czynności, które wcześniej nie sprawiały kłopotu
•    zmiany osobowości i nastroju

Otępienie dotyczy prawie 50 milionów ludzi na świecie, a do roku 2050 będzie to 130 milionów.
W Polsce z powodu otępienia choruje ponad 500 tysięcy osób (w tym ponad 300 tysięcy z powodu choroby Alzheimera). Niestety, nie ma wszechstronnego systemu pomocy dla tej grupy chorych.

Polska nie wprowadziła dotąd w życie zaleceń w sprawie tworzenia strategii lub planów alzheimerowskich. Proces diagnozowania trwa za długo, co utrudnia zaplanowanie opieki nad chorym z jego uczestnictwem.

Uczestnicy konferencji mieli okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat problemów z jakimi zmagają się osoby chore oraz ich opiekunowie, poznać rodzaje wsparcia (w tym opieki wytchnieniowej) oferowanego przez różne podmioty.

Spotkanie otworzył rzecznik praw obywatelskich dr Adam Bodnar. Mówił m.in.: "rodziny osób żyjących z chorobą Alzheimera nie mogą być same. Że mają prawo liczyć na wsparcie. Wparcie państwa i lokalnych społeczności."

Gościem tegorocznej konferencji on-line w Krakowie był pan ANDRZEJ MOKRZYCKI (Prezes Małopolskiej Fundacji Pomocy Ludziom Dotkniętym Chorobą Alzheimera), który odpowiadał na pytania uczestników spotkania.

Wierzymy, że poprzez organizację takich spotkań włączamy się w dyskusję na temat rozwiązań systemowych w Polsce koniecznych w pomocy rodzinom opiekującym się chorymi na Alzheimera.

"Dobre praktyki" wraz z danymi kontaktowymi organizacji alzheimerowskich są podane na stronie internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich TUTAJ>>

 

GALERIA ZDJĘĆ>>>