Sekcja Krajoznawcza "Szkoły @ktywnego Seniora-S@S" kontynuując cykl wycieczek „szlakiem krakowskich aptek”, zorganizowała 21 marca 2019r. lekcję muzealną w Aptece pod Orłem, mieszczącej się na terenie dawnego getta i upamiętniającej Holokaust krakowskich Żydów oraz postać Tadeusza Pankiewicza, jedynego Polaka mieszkającego na tym terenie w czasie okupacji, Sprawiedliwego Wśród Narodów Świata.

Apteka liczy sobie niemal sto lat.

Od 1909 r. jej właścicielem był Józef Pankiewicz, a po nim jego syn Tadeusz, który prowadził ją od 1933 r.
Od 1944 roku Apteka stała się miejscem spotkań żydowskich intelektualistów, naukowców i artystów przebywających w getcie. Była ambasadą udzielającą schronienia w czasie deportacji, przekazując wiadomości czy pakunki na zewnątrz i wewnątrz getta.

Apteka pod Orłem prowadzona jest przez Muzeum Historyczne Miasta Krakowa.

W wycieczce udział wzięły 23 osoby.

Dziękujemy Paniom Annie Bieleckiej i Magdalenie Boguszewicz za organizacyjne czuwanie nad przebiegiem spotkania, a Pani Annie Strzebońskiej za zdjęcia.

GALERIA ZDJĘĆ>>>