4 kwietnia 2019 roku Sekcja Krajoznawcza S@S zorganizowała wycieczkę do Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie. Przewodnikiem był Pan Henryk. emerytowany członek Towarzystwa, który oprowadził 30.osobową grupę naszych uczestników po Izbie Pamięci i salach ćwiczeniowych.

Towarzystwo Gimnastyczne „SOKÓŁ” utworzone zostało we Lwowie w drugiej połowie roku 1866. Pomimo trudnych warunków, szczególnie w zaborze rosyjskim, ruch sokoli rozwijał się bardzo dynamicznie i w okresie przed I wojną światową powstało kilkadziesiąt okręgów i kilkaset gniazd zrzeszających kilkadziesiąt tysięcy członków, a w okresie międzywojennym działało około tysiąca gniazd sokolich w okręgach zgrupowanych w sześciu dzielnicach.
Pełna reaktywacja krakowskiego „Sokoła” nastąpiła dopiero w roku 1989, w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Powstała sekcja tenisa ziemnego, kung-fu, narciarska i żeglarska. Dziala również „Zwarta Brać Sokoła”. Jest to grupa aktywnych seniorów, którzy od wielu lat spotykają się na zajęciach z gimnastyki (niedawno grupa ta obchodziła Jubileusz 20- lecia istnienia; założycielką była druhna Halina Brzezińska).

Od ponad 14 lat prężnie też działa sportowa sekcja seniorów, prowadząc zajęcia gimnastyczno-rekreacyjne i rehabilitacyjne. Klub Seniora "Zwarta Brać Sokoła" współpracuje z PTG "Sokół", który wspiera go w organizacji spotkań, balów, wycieczek, wyjazdów. Zajęcia gimnastyczne prowadzone są dwa razy w tygodniu po 45 min. w 10 grupach około 30-osobowych. Ćwiczenia odbywają się przez cały rok z przerwą wakacyjną.

Inicjatorką tej wycieczki była Pani Regina Schneider. Nad całością czuwały Panie Anna Bielska i Magdalena Boguszewicz, którym dziękujemy za pomoc w organizacji.

Spotkanie zostało zorganizowane w ramach cyklu "PodrożujMY z S@S".

GALERIA ZDJĘĆ>>> (fot. Magdalena Boguszewicz, Anna Strzebońska)