4 lutego 2019 roku rozpoczęliśmy spotkania przybliżające podstawy brydża: zasady, punktację, elementarne taktyki, użyteczne terminy.

Podczas pierwszego spotkania, które poprowadził miłośnik brydża i wieloletni gracz, Pan Ryszard Dziedzic (Sekcja Gier S@S) - utworzone zostały „czwórki brydżowe”. Praktycznie wykorzystano przekazaną wiedzę teoretyczną.

Na uwagę zasługuje fakt, że brydż cieszy się sporym zainteresowaniem seniorów ( w spotkaniu udział wzięło prawie 40 osób!), głównie z powodu wpływu na zwiększenie rożnych umiejętności (stanowi trening pamięci i logicznego myślenia; badania naukowe wskazują na zmniejszenie ryzyka występowania m.in. choroby Alzheimera) oraz poprawę koncentracji. Poznaje się nowych ludzi, poszerza kontakty towarzyskie, a co za tym idzie - unika izolacji, tak częstej wśród starszych osób.

GALERIA ZDJĘĆ>>>