10 października 2018 roku odbyło się w Muzeum POLIN w Warszawie ogólnopolskie seminarium pt. " Kompetencje kluczowe dorosłych w instytucjach kultury", zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji ( Erasmus+ Edukacja Dorosłych).

Wśród zaproszonych prelegentów była dr Maria Jedlińska (koordynator "Szkoły @ktywnego Seniora"), która przedstawiła działania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie w zakresie uczenia się osób dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem realizowanych projektów międzynarodowych.

Seminarium skierowane było do przedstawicieli instytucji kultury zainteresowanych prowadzeniem edukacji dorosłych z wykorzystaniem funduszy programu Erasmus+: bibliotek, muzeów i domów kultury. Podczas seminarium przedstawiono przykłady działań edukacyjnych skierowanych do osób dorosłych (z naciskiem na rozwój tzw. kompetencji kluczowych). Zaprezentowano przykłady projektów Erasmus+ realizowanych w sektorze Edukacja dorosłych oraz możliwości uzyskania dofinansowania projektów w ramach tego programu.

ZDJĘCIA z seminarium>>> (foto: K.Kuczyk, FRSE)

Prezentacje z seminarium>>>