12 lipca br. Sekcja Krajoznawcza "Szkoły @ktywnego Seniora-S@S" zorganizowała wycieczkę do Parku Edukacji Globalnej – Wioski Świata w Krakowie.

Park został utworzony w ramach działań prowadzonych przez Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu”.

Oprowadzająca nas po Parku pani Justyna - doktorantka jednej z krakowskich uczelni, dzieliła się swoją wiedzą na temat historii, kultury i zwyczajów ludów zamieszkujących bliższe i dalsze zakątki naszego globu, z których były przywiezione ciekawe eksponaty.

Wchodziliśmy do tradycyjnych zabudować Indian, Eskimosów, plemion afrykańskich czy południowo-amerykańskich. W domkach podziwiać można fotografie oraz oryginalne stroje, instrumenty oraz przedmioty codziennego użytku przywiezione z różnych części świata.

W sposób symboliczny mogliśmy doświadczyć tamtejszej kultury i tradycji, jakże odległej od naszej, europejskiej.

Zetknęliśmy się z ubóstwem dotykającym mieszkańców różnych miejsc na świecie.

Na całej grupie Park zrobił duże wrażenie. Większość wcześniej o nim nie słyszała.
Dziękujemy naszej Przewodniczce za poświęcony czas i interesujący przekaz :)

ZDJĘCIA>>>