Zapraszamy na cykl seminariów aktywnie włączających słuchaczy pt. " BEZPIECZNI W REALU I WIRTUALU - co powinien wiedzieć Senior o zagrożeniach".

Prowadzenie: Nadkomisarz WOJCIECH CHECHELSKI z Wydziału Prewencji KWP w Krakowie.

Termin pierwszego spotkania: 9 grudnia 2015 (środa), godz.12.00-13.00

Miejsce: Biblioteka na Rajskiej, sala 245

 

GALERIA>>>

Proponowana tematyka spotkań (w zależności od zainteresowania uczestników)

Policja w historii i współczesności

 • Wybrane zagadnienia z historii Policji
 • Podstawowe zadania i uprawnienia Policji
 • Organizacja Policji
 • Zasięg i struktura organizacyjna KWP w Krakowie / KMP w Krakowie
 • Współpraca Policji ze społeczeństwem:
 1. Obowiązek powiadamiania o przestępstwie
 2. Policyjne telefony zaufania
 3. Wiktymologia
 • Przykładowe działania prewencyjne, profilaktyczne realizowane przez Policję

 

Przestępczość na terenie Małopolski. Wybrane zagadnienia z zakresu patologii społecznych.

 1. Podstawowe terminy (KK; KW; KPK)
 2. Mapy zagrożeń – geografia przestępczości:
 3. • Specyfika
  • Skala zjawiska
  • Charakterystyka zdarzeń, sprawcy (przykłady)
 4. Zagrożenia w ruchu drogowym
 5. • Kontrola drogowa
 6. • Badanie stanu trzeźwości
 7. • Badanie narkotestem na obecność substancji psychoaktywnych w organizmie
 8. Wybrane zagadnienia z Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

 

Zasady bezpieczeństwa dotyczące KAŻDEGO z Nas – „Bezpieczeństwo osobiste”

 1. Bezpieczny dom
 2. Bezpieczna ulica
 3. Bezpieczna podróż
 4. Bezpieczny samochód
 5. Bezpieczna kościół – pielgrzymka
 6. Bezpieczne zachowania w kontaktach ze zwierzętami (np. psami)
 7. Bezpieczne pieniądze
 8. Bezpieczny Internet

Bądź ostrożny – metody działania sprawców wobec osób starszych

 1. Metoda na "wnuczka”
 2. Metoda na „kolegę”
 3. Metoda na „litość”
 4. Metoda na „domokrążcę - sprzedawcę”
 5. Metoda na „pracownika” (opieki społecznej, US, ZUS-u, gazowni, energetyki, itp.)
 6. Metoda na „funkcjonariusza”
 7. Właściwa postawa w sytuacji zagrożenia
 • • „Pozytywna” asertywność
 • • Obrona konieczna
 • • Stan wyższej konieczności

Zagrożenia związane z naszym pobytem w Internecie. Cyberzagrożenia – Cyberprzestępczość

Uzależnienia od środków psychoaktywnych – Narkomania. Nowe zagrożenia.

Bezpieczeństwo w turystyce.

Projektowanie bezpiecznych przestrzeni. Reagowanie - kluczem do bezpieczeństwa.

Przestępstwa dokonywane z nienawiści. Pseudokibice sportowi – zarys problemu.