19 października 2016 r odbyło się w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie seminarium dla edukatorów, trenerów, bibliotekarzy, liderów organizacji pozarządowych, instruktorów i organizatorów UTW. Było skierowane do tych, którzy chcą podnieść swoje kompetencje, szukają inspiracji do prowadzenia działań oraz informacji na temat działań edukacyjnych innych organizacji (nie tylko polskich).

Na seminarium zaprezentowano możliwości włączenia się w tematyczne grupy dyskusyjne na poziomie Europy oraz korzystanie z wirtualnych platform edukacyjnych (szczególnie EPALE i LABIB)

Prezentacje:

"Klikasz i masz – pozaformalna edukacja w instytucjach kultury i organizacjach" dr Lidia Maria Jedlińska

"O edukacyjnej roli tańca w pracy z osobami dorosłymi" mgr Maja Strzelecka