20 marca 2018 r. odbyło się spotkanie pt."Mind the mind -  zwalczamy stygmat zaburzeń psychicznych", prowadzone przez Europejską Federację Stowarzyszeń Studentów Psychologii (EFPSA).

Podczas spotkania studenci UJ w Krakowie przekazali uczestnikom wiedzę na temat zaburzeń psychicznych (zaburzenia afektywne, psychozy, zaburzenia lękowe), rozwijania empatii wobec osób chorych oraz stereotypów towarzyszących tej tematyce. Warsztaty były prowadzone aktywnymi metodami, takimi jak: dyskusja, role-playing w grupach, quiz, gra sytuacyjna, burza mózgów.

Poruszane tematy podczas warsztatu:
- Przedstawienie kampanii oraz instytucji EFPSA. Plan zajęć.
- Ćwiczenie grupowe – wcielanie się w „role”.
- Burza mózgów na temat zaburzeń psychicznych.
- Psychoedukacja – zaburzenia i ich etiologia. Quiz – fakty i mity na temat zaburzeń.
- Materiały filmowe i dyskusje.
- Gra sytuacyjna w parach. Dyskusja.
- Co możesz zrobić – pomoc osobom, które borykają się z problemami psychicznymi. Szukanie pomocy.
- Podsumowanie