7  grudnia 2017 roku Sekcja Krajoznawcza Szkoły @ktywnego Seniora-S@S zorganizowała wycieczkę edukacyjną do Muzeum Armii Krajowej im. gen. Emila Fieldorfa „Nila” w Krakowie.

RELACJA (Urszula Föss) >>>

GALERIA ZDJĘĆ>>>