Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie i Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Kraków zorganizowały wystawę fotografii "Rzeczpospolita ubezpieczonych". Wystawa stanowi zapis życia Polaków i Polski, któremu przemiany systemu ubezpieczeń towarzyszyły na przestrzeni ostatnich 80 lat.

28 listopada 2017 roku w ramach Szkoły @ktywnego Seniora zorganizowano zwiedzanie wystawy z przewodnikiem (pracownik ZUS), który przedstawił historię ubezpieczeń społecznych, ich rolę w kształtowaniu polskiej państwowości, solidaryzmu społecznego i budowaniu społeczeństwa obywatelskiego.

 

GALERIA ZDJĘĆ>>>