Poszukiwany stażysta do pracy w WBP w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie poszukuje osób zainteresowanych podjęciem pracy przy badaniach statystycznych oraz prowadzeniu zajęć edukacyjno-integracyjnych w ramach płatnego stażu na stanowisku młodszego bibliotekarza w Dziale Edukacji, Nauki i Badań.

Staż organizowany i finansowany jest przez Grodzki Urząd Pracy w Krakowie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Do zadań młodszego bibliotekarza należeć będzie pomoc m.in. przy:
* zbieraniu danych i opracowaniu materiału statystycznego
* pracach biurowych,
* organizowaniu imprez promujących integrację społeczną oraz edukację dorosłych,
* opracowywaniu materiałów szkoleniowych,
* przygotowaniu kursów e-learningowych,
* obsłudze użytkowników,
* redagowaniu i korekcie treści.

Możliwość prowadzenia zajęć:
* szkoleń komputerowych dla seniorów
* spotkań biblioterapeutycznych itp.

Od młodszego bibliotekarza wymagamy:
* wykształcenia wyższego, pożądane wyższe bibliotekoznawcze, socjologiczne, psychologiczne,
* znajomości języka angielskiego, dobrego w mowie i w piśmie,
* biegłej umiejętności obsługi komputera,
* zdolności komunikacyjnych,
* kultury osobistej,
* umiejętności pracy w zespole.

Dodatkowymi atutami będą:
* obsługa pakietu MS Office - Word, Excel, PowerPoint, Publisher,
* znajomość programów graficznych: Picasa, PhotoScape, Gimp,
* umiejętności redakcyjne i korektorskie,
* umiejętności pedagogiczne i biblioterapeutyczne.

W zamian oferujemy:
* współpracę uregulowaną umową dla stażysty przyjętego na okres 6 miesięcy w jednozmianowym systemie pracy (8 godzinnym),
* wystawienie referencji i opinii o odbytym stażu,
* pracę w miłej atmosferze, w towarzystwie wolontariuszy (w tym obcokrajowców),
* zdobycie doświadczania w pracy w wojewódzkiej instytucji kultury.

Aplikacje na staż należy składać, jak najszybciej, za pośrednictwem Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 12 68-68-134.

Oferta skierowana jest tylko do osób w wieku do 29 lat zarejestrowanych w Urzędzie.