W ramach obchodów Dnia Seniora w Krakowie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie i Polski Związek Emerytów i Rencistów zorganizowały konferencję, podczas której podjęto tematy interesujące osoby starsze.
Zaproszono prelegentów-praktyków z różnych instytucji, którzy przekazali informacje na temat prowadzonych działań skierowanych do seniorów. 

Wśród prelegentów - koordynatorka S@S, dr Lidia Maria Jedlińska (wykład pt."Od papieru do tabletu: rola nowych technologii w nauczaniu seniorów").


PROGRAM

10:00 - 10:10 Powitanie
10:10 - 10:40 ZUS
„ZUS dla Seniora” – Barbara Balon Zastępca Dyrektora ds. Świadczeń
10:40 - 11:00 PFRON
Wsparcie osób niepełnosprawnych przez PFRON ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych - Małgorzata Salwach
11:00 - 11:30 NFZ
Zasady korzystania z lecznictwa uzdrowiskowego oraz EKUZ - Aneta Głażewska, kierownik Działu Lecznictwa Uzdrowiskowego
11:30 - 12:00 MOPS
Działalność Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie na rzecz seniorów
12:00 - 12:30 Przerwa kawowa (słodki poczęstunek)
12:30 - 13:00 Bonifraterska Fundacja Dobroczynna
Prelekcja nt. ziołolecznictwa - Brat Pio
13:00 - 13:30 Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie
Od papieru do tabletu: rola nowych technologii w nauczaniu seniorów
dr Maria Jedlińska
13:30 - 14:00 PTTK
Jak aktywnie spędzić czas w Krakowie i okolicach, omówienie regulaminu zdobywania odznaki „Turysta Senior”
14:00 - 14:15 Dyskusja, podsumowanie

GALERIA ZDJĘĆ>>>