6 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO w Krakowie odbył się II Małopolski Kongres Srebrnej Gospodarki, organizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. Debaty dotyczyły rozwoju gospodarczego w kontekście starzenia się społeczeństwa.

Kongres - organizowany w ramach Targów Seniora - stanowił wyjątkową okazję do wymiany poglądów i doświadczeń w połączeniu z możliwością zapoznania się z ofertą dedykowaną seniorom, z nowościami z wielu branż na rynku.

Wicemarszałek Województwa, pan Wojciech Kozak, wprowadził zebranych w problematykę tematyki senioralnej na poziomie regionalnym. Podał przykład "Szkoły @ktywnego Seniora - S@S" jako programu prowadzonego przez instytucję kultury aktywnie włączającą się w działania edukacyjne na poziomie województwa.


Zdjęcia>>>

Więcej o Targach >>>