Jeśli pochopnie podpisałeś umowę, czujesz się wprowadzony w błąd, oferta jest niekorzystna
  – możesz od niej odstąpić!
 NIE DAJ SIĘ OSZUKAĆ!

Pod takim hasłem zostało zorganizowane spotkanie, które poprowadzili 21 września 2017 roku przedstawiciele Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Krakowie.

W celu ograniczenia występowania nadużyć przy podpisywaniu umów - w myśl zasady lepiej zapobiegać niż walczyć ze skutkami - Urząd Komunikacji Elektronicznej podejmuje działania edukacyjne pt. „Wiem co podpisuję”. Jednym z zadań realizowanych przez Urząd jest przyjmowanie wniosków o interwencję (skarg) abonentów dotyczących usług telekomunikacyjnych oraz wniosków o polubowne zakończenie sporu operatorami telekomunikacyjnymi,  które obecnie nazywają się postępowaniami w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (tzw. postępowania ADR).

W czasie spotkania zostały przekazane słuchaczom informacje na temat:
•    nieuczciwych praktyk stosowanych przez przedstawicieli handlowych podczas zawierania umów,
•    jak ustrzec się od zawarcia niechcianej przez konsumenta umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych,
•    co należy niezwłocznie zrobić, jeżeli już doszło do zawarcia takiej umowy,
•    jakie prawa i obowiązki posiada konsument w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych,
•    kosztów usług SMS Premium oraz sposobów zabezpieczenia się przed wysokim rachunkiem za te usługi

GALERIA ZDJĘĆ>>>