W czerwcu i sierpniu 2017 roku na międzynarodowej platformie edukacji dorosłych EPALE ukazały się artykuły koordynatora "Szkoły @ktywnego Seniora", dr LIDII MARII JEDLIŃSKIEJ:

1. "Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych: między teorią a praktyką (cześć I)"

2. "Edukacja do aktywności obywatelskiej dorosłych: między teorią a praktyką - część II"

Przedstawiono zagadnienia aktywności obywatelskiej na tle ewoluującego ku zastosowaniu zasady pomocniczości modelu funkcjonowania państwa. Punktem wyjścia jest akceptowany w skali europejskiej i krajowej pogląd o znikomej skuteczności dotychczasowych wysiłków zmierzających do upowszechnienia partycypacyjnego modelu funkcjonowania społeczeństwa – tak w skali poszczególnych państw, jak w całej Unii Europejskiej.

W części II zwrócono uwagę na praktyczne aspekty edukacji obywatelskiej, wskazano przykład "dobrej praktyki"

2. "IFLA 2017. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji we Wrocławiu"

Tegoroczny 83. Światowy Kongres Bibliotek i Informacji, przebiegający pod hasłem "Biblioteki. Solidarność. Społeczeństwo", został zorganizowany przez Międzynarodową Federację Stowarzyszeń Bibliotekarskich IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) oraz Miasto Wrocław, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich i Bibliotekę Narodową. Uczestniczyło w nim ok. 3500 gości ze 122 krajów.

 -----------------------------------------------------------------

Zachęcamy do zapoznania się z artykułami wcześniej publikowanymi TUTAJ>>>  oraz rejestrowania się na platformie EPALE w celu komentowania, a także umieszczania własnych treści.