8 czerwca 2017 roku Sekcja Krajoznawcza "Szkoły @ktywnego Seniora" zorganizowała wycieczkę do Tyńca (koło Krakowa). Pod kierunkiem przewodnika, pani WANDY KOZIARZ (koleżanki z Sekcji), zwiedzano Opactwo Benedyktynów (klasztor wraz z muzeum).

Uczestnicy wycieczki mieli okazję spotkania i rozmowy z Ojcem Leonem Knabitem OSB, który był bliskim znajomym Jana Pawła II.

Trasę zwiedzania zaproponowała pani Wanda Koziarz. Organizacją zajęła się pani Anna Bielska. Zdjęcia udostępniły panie: Halina Bednarska i Urszula Frӧss.

ZDJĘCIA (H. Bednarska)>>>

RELACJA (U. Frӧss) >>>