W 2016 roku Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie w partnerstwie z Towarzystwem Polsko-Niemieckim w Krakowie kontynuowała działania kulturalno-edukacyjne w ramach programu "Szkoła @ktywnego Seniora", prowadzone na rzecz osób starszych. Seniorzy mieli możliwość regularnie spotykać się w ramach sekcji tematycznych, uczestniczyć wykładach i seminariach, uczyć się języków obcych oraz obsługi komputera.

Krótka relacja na temat działań jest TUTAJ>>>