W grudniu 2016 roku Zespół S@S na zaproszenie organizacji seniorskich i instytucji brał udział w spotkaniach opłatkowych w wielu miejscach Krakowa. Przygotowany świąteczny repertuar cieszył sie ogromnym powodzeniem.

Poniżej relacja fotograficzna z jednego z występów

GALERIA>>>