W dniu 4.III.2009 roku odbył się wykład dr Alicji Klich-Rączki, wykładowcy w Katedrze Chorób Wewnętrznych i Gerontologii Collegium Medicum UJ i dotyczył problemów z pamięcią występujących u osób starszych.

Organizator: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie oraz Fundacja Szanujmy Godność Człowieka