Program Grundtvig to nie jest edukacja ani kształcenie osób dorosłych. Zwłaszcza w przypadku seniorów to określenie nie jest najwłaściwsze, bo to oni sami chcą się uczyć, a nie są poddawani „kształceniu” i tak to powinno być nazywane: uczenie się przez całe życie – tymi słowami szefowa programu Alina Respondek otworzyła seminarium tematyczne podsumowujące realizację programu Grundtvig w Polsce w obszarze uczenia się osób starszych.

W sali konferencyjnej Warszawskiego Domu Technika NOT zebrało się kilkudziesięciu beneficjentów, aktywnych działaczy i przyjaciół unijnego programu Grundtvig. Seminarium zorganizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji miało służyć podsumowaniu dotychczasowych doświadczeń z realizacji programu w obszarze uczenia się osób starszych, przedstawieniu najciekawszych projektów ostatnich lat, podzieleniu się dobrymi praktykami.

Podczas seminarium prezentowany był Projekt SEVIR realizowany w ramach S@S, którego celem było stymulowanie aktywności obywatelskiej seniorów oraz integracja tego środowiska, włączenie go w pełny nurt życia społecznego i wprowadzenie w nowoczesne techniki multimedialne. "Zależało nam na uświadomieniu seniorom tego, że warto być aktywnym w różnych formach życia obywatelskiego. Niestety, środowisko to nie uczestniczy w debacie publicznej "– zauważył dr Jedliński, prezes TPNK, autor podręczników dla trenerów i seniorów w ramach realizowanego Projektu

Więcej>>>