W dniu 23 czerwca 2010 odbyła się druga MAŁOPOLSKA SENIORIADA

Spotkanie stanowiło okazję do podsumowania działań realizowanych w ramach „Szkoły @ktywnego Seniora” oraz wysłuchania interesujących wykładów: prof.Stanisława Waltosia i dr Artura Paszki. Swoje prace pokazali uczestnicy Sekcji Artystycznej S@S. Zostały wręczone dyplomy i nagrody laureatowi i uczestnikom III Komputerowej Olimpiady Seniorów.
Całość zakończył występ Grupy Poetycko-Muzycznej S@S oparty o teksty i piosenki cygańskie.

SENIORIADA organizowana jest w ramach projektów „TeachNET i HEuRIT(AGE) prowadzonych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie i Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Krakowie, a finansowanych przez Komisję Europejską.

PROGRAM >>>