W przeddzień Święta Niepodległości w WBP odbył się wykład dr Marka Lasoty (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Krakowie) na temat tradycji niepodległościowych w regionie pt. "Małopolskie drogi do wolności". Przedstawione zostały nieznane a interesujące fakty z okresu walki o przetrwanie lokalnych społeczności.

dr Marek Lasota
historyk, publicysta, polityk; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Pracownik naukowy w Wyższej Szkole Filozoficzno-Pedagogicznej Ignatianum w Krakowie. Autor i redaktor publikacji książkowych m.in. "Donos na Wojtyłę" oraz "Kościół zraniony". Zajmuje się biografią Jana Pawła II, rolą kościoła w państwie komunistycznym oraz represjami wobec środowisk twórczych i dziennikarskich w Krakowie.
Od 2007roku - dyrektor krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

Po wykładzie odbył się występ Zespołu „Szkoły @ktywnego Seniora” z repertuarem literacko-muzycznym pt. „ Dla Niej nasze życie…” Wspólnie śpiewaliśmy znane pieśni niepodległościowe.

Zrealizowano w ramach międzynarodowego projektu "Heurit(AGE)"

GALERIA ZDJĘĆ >>>